26357 Laguerre (1998 YK10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 12 năm 1998 bởi P. G. CombaPrescott.

Laguerre
Khám phá
Khám phá bởiP. G. Comba
Nơi khám pháPrescott
Ngày khám phá27 tháng 12 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định26357
Đặt tên theo
Edmond Laguerre
1998 YK10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1274110
Viễn điểm quỹ đạo3.1140856
Độ lệch tâm0.1882429
Chu kỳ quỹ đạo1549.6598841
Độ bất thường trung bình183.24766
Độ nghiêng quỹ đạo11.66675
Kinh độ của điểm nút lên291.77777
Acgumen của cận điểm54.15798
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.9

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi