Edmond Nicolas Laguerre (9 tháng 4 năm 1834 - 14 tháng 8 năm 1886) là một nhà toán học Pháp sinh ở Bar-le Đức.Công trình chính của ông trong các lĩnh vực hình họcgiải tích phức. Ông cũng điều tra về các đa thức trực giao. Phương pháp của ông là thuật toán tìm hiểu gốc phù hợp với đa thức

Tham khảoSửa đổi