2743 Chengdu

tiểu hành tinh

2743 Chengdu (1965 WR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 1965 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNam Kinh.

Chengdu
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày phát hiện21 tháng 11 năm 1965
Tên định danh
2743
Đặt tên theo
Chengdu
1965 WR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1932758
Viễn điểm quỹ đạo3.1146358
Độ lệch tâm0.1735824
1579.2066215
322.57933
Độ nghiêng quỹ đạo12.30229
252.36627
137.40055
Đặc trưng vật lý
12.6

Liên kết ngoài sửa