27895 Yeduzheng

tiểu hành tinh

27895 Yeduzheng (tên chỉ định: 1996 LL) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện qua chương trình tiểu hành tinh Beijing Schmidt CCDtrạm XinglongYan Mountains of China ngày 6 tháng 6 năm 1996. Nó được đặt theo tên Ye Du-zheng, a Chinese meteorologist ở Chinese Academy of Sciences.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi