3917 Franz Schubert

tiểu hành tinh

3917 Franz Schubert là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện bởi Freimut BörngenTautenburg ngày 15 tháng 2 năm 1961. Nó được đặt theo tên nhạc sĩ Franz Schubert

3917 Franz Schubert
Khám phá[1]
Khám phá bởiFreimut Börngen
Ngày phát hiện15 tháng 2 năm 1961
Tên định danh
Đặt tên theo
Franz Schubert
1961 CX, 1976 GT2, 1977 RU1, 1981 TY3, 1987 HU1
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008 (JD 2454600.5)
Cận điểm quỹ đạo2.3049035 AU
Viễn điểm quỹ đạo2.4114435 AU
2.3581735 AU
Độ lệch tâm0.0225895
1322.7021880 d (3.62 y)
72.87339°
Độ nghiêng quỹ đạo2.42665°
137.13205°
298.76410°

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Harvard SAO/NASA ADS Astronomy Abstract Service, "Die Entdeckung des kleinen Planeten (3917) Franz Schubert"
  2. ^ JPL Small-Body Database Browser, *3917 Franz Schubert