4-Methylmethamphetamine (4-MMA) là một chất giả định kích thích và entactogen của lớp amphetamine. Nó là chất tương tự β -de keto của mephedrone.[1]

4-Methylmethamphetamine
4-Methylmethamphetamine.svg
Dữ liệu lâm sàng
Mã ATC code
  • none
Tình trạng pháp lý
Tình trạng pháp lý
Các định danh
Số đăng ký CAS
PubChem CID
ChemSpider
Dữ liệu hóa lý
Công thức hóa họcC11H17N
Khối lượng phân tử163.26 g/mol g·mol−1
Mẫu 3D (Jmol)
  (kiểm chứng)

Xem thêmSửa đổi

  • 4-Methylamphetamine (4-MA)
  • 4-Methylmethcathinone (4-MMC)
  • 3-Methoxymethamphetamine (MMMA)
  • 4-Methoxymethamphetamine (PMMA)
  • 4-Fluoromethamphetamine (4-FMA)

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Meyer MR, Wilhelm J, Peters FT, Maurer HH (tháng 3 năm 2010). “Beta-keto amphetamines: studies on the metabolism of the designer drug mephedrone and toxicological detection of mephedrone, butylone, and methylone in urine using gas chromatography-mass spectrometry”. Analytical and Bioanalytical Chemistry 397 (3): 1225–33. PMID 20333362. doi:10.1007/s00216-010-3636-5.