442 (số)

số tự nhiên

442 (bốn trăm bốn mươi hai) là một số tự nhiên ngay sau 441 và ngay trước 443.

442
Số đếm442
bốn trăm bốn mươi hai
Số thứ tựthứ bốn trăm bốn mươi hai
Bình phương195364 (số)
Lập phương86350888 (số)
Tính chất
Phân tích nhân tử2 x 13 x 17
Chia hết cho1, 2, 13, 17, 26, 34, 221, 441
Biểu diễn
Nhị phân1101110102
Tam phân1211013
Tứ phân123224
Ngũ phân32325
Lục phân20146
Bát phân6728
Thập nhị phân30A12
Thập lục phân1BA16
Nhị thập phân12220
Cơ số 36CA36
Lục thập phân7M60
Số La MãCDXLII
441 442 443

Tham khảo

sửa