5-Hydroxytryptophan


5-Hydroxytryptophan (5-HTP), còn được gọi là oxitriptan, là một tiền chất amino acidhóa học tự nhiên. Đây là chất trung gian tham gia chuyển hóa tryptophan thành serotonin – chất dẫn truyền xung thần kinh được tiết ra do tác động của xung động kích thích trong lòng ruột. Cụ thể, 5-HTP được xem là tiền chất hóa học của serotonin. Từ 5-HTP, cơ thể sẽ sản xuất đủ lượng serotonin phục vụ cho nhiều hoạt động của cơ thể.

5-Hydroxytryptophan
Skeletal formula
Ball-and-stick model
Danh pháp IUPAC5 HTP
Nhận dạng
Số CAS4350-09-8
PubChem144
KEGGD07339
MeSH5-Hydroxytryptophan
ChEBI17780
Ảnh Jmol-3Dảnh
SMILES
InChI
Thuộc tính
Khối lượng riêng1,484 g/mL
Điểm nóng chảy 298 đến 300 °C (571 đến 573 K; 568 đến 572 °F)
Điểm sôi 520,6 °C (793,8 K; 969,1 °F)
Dược lý học
Các nguy hiểm
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).
KhôngN kiểm chứng (cái gì ☑YKhôngN ?)

Tham khảoSửa đổi

  1. 5-HTP efficacy and contraindications
  2. 5-Hydroxytryptophan: A Precursor of Serotonin Influences Regional Blood-Brain Barrier Breakdown, Cerebral Blood Flow, Brain Edema Formation, and Neuropathology
  3. The Effects of 5-hydroxytryptophan on Attention and Central Serotonin Neurochemistry in the Rhesus Macaque
  4. 5-Hydroxytryptophan (5-HTP)
  5. http://e-lactancia.org/media/papers/5-HTP_MedlinePlus_Supplements2016.pdf
  6. 5-HTP is what and use Lưu trữ 2020-07-08 tại Wayback Machine
  7. 5-HTP in Patients With IBD in Clinical and Biologic Remission:Effect on Fatigue Scores (TRP-IBD)
  8. FDA issues guidance on compounding oral oxitriptan (5-HTP) for patients with tetrahydrobiopterin (BH4) deficiency