Mở trình đơn chính
Muối ăn (NaCl) là một hợp chất được cấu tạo từ 2 nguyên tốNatriClo.

Trong hóa học, hợp chất là một chất được cấu tạo bởi từ 2 nguyên tố khác loại trở lên, với tỷ lệ thành phần cố định và trật tự nhất định. Thành phần của hợp chất khác với hỗn hợp, ở chỗ không thể tách các nguyên tố hóa học ra khỏi hợp chất bằng phương pháp vật lý. Ví dụ, nước, H2O là hợp chất gồm hai nguyên tử Hidro cho mỗi nguyên tử Oxy. Trái ngược với hợp chất là đơn chất.

Nói chung, tỷ lệ cố định này phải tuân theo những định luật vật lý, hơn là theo sự lựa chọn chủ quan của con người. Đó là lý do vì sao những vật liệu như đồng thau, chất siêu dẫn, YBCO, chất bán dẫn, nhôm gali arsen hoặc sô cô la được xem là hỗn hợp hoặc hợp kim hơn là hợp chất.

Việc xác định tính chất của hợp chất dựa vào công thức hóa học.

Đến nay con người đã biết trên 7 triệu hợp chất khác nhau, trong số đó phần rất lớn là những hợp chất hữu cơ.

Phân loạiSửa đổi

Hợp chất trong hóa học được phân làm nhiều loại:

 1. Hợp chất vô cơ: H2O, CuO, H2SO4 đều được gọi chung là hợp chất vô cơ. Hợp chất vô cơ là hợp chất có cấu tạo rất đơn giản.

Oxit là hợp chất gồm một nguyên tố kết hợp với một hay nhiều nguyên tử oxi. Oxit được chia làm bốn loại

   • Oxit axit: Là những oxit cấu tạo từ một nguyên tố phi kim với oxi và có một axit tương ứng.
VD: SO2, CO2,...
VD: CaO, Fe3O4,...
   • Oxit lưỡng tính: Là những oxit vừa có một axit tương ứng vừa có một bazơ tương ứng.
VD: Al2O3, ZnO,...
   • Oxit trung tính: Là những oxit không có axit hay bazơ nào tương ứng (còn gọi là oxit không tạo muối).
VD: CO, NO,...
 1. Hợp chất hữu cơ: rượu, axit axetic,...

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi