Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất.

Mô hình phân tử nước H2O

Phân tử là 1 nhóm trung hòa điện tích có nhiều hơn 2 nguyên tử liên kết với nhau bằng các liên kết hóa học.[1][2][3][4][5][6] Phân tử được phân biệt với các ion là do chúng không có tích điện. Nguyên tử của phân tử có thể từ một nguyên tố (đơn chất, ví dụ: O2, H2, P4,...) hay nhiều nguyên tố (hợp chất, như H2O, NH3, CaCO3,...).

Phân tử là phần tử nhỏ nhất của 1 chất hóa học tinh khiết mà vẫn còn giữ được thành phần hợp chất hóa học cùng với các tính chất của hợp chất này. Ngành khoa học nghiên cứu về các phân tử bao gồm hóa học phân tửvật lý phân tử. Hóa học phân tử quan tâm đến các định luật chi phối sự tương tác giữa các phân tử, nó ảnh hưởng đến sự hình thành hay phá vỡ các liên kết hóa học, trong khi vật lý phân tử quan tâm đến các định luật chi phối cấu trúc và tính chất của chúng. Trên thực tế, không phải lúc nào cũng tách biệt được 2 ngành khoa học này.

Khái niệm phân tử lần đầu được giới thiệu vào năm 1811 bởi Avogadro, sự tồn tại của các phân tử vẫn là một đề tài tranh luận sôi nổi trong cộng đồng hoá học, cho tới năm 1911, khi Perrin công bố các kết quả nghiên cứu của mình. Thuyết phân tử hiện đại đã mang đến nhiều ứng dụng trong tính toán, là cơ sở để hình thành nên ngành hóa học tính toán đương thời.

Các loại liên kết trong phân tửSửa đổi

Kích thước phân tửSửa đổi

Kích thước phân tử thường được đo bằng Ångström Å, ví dụ phân tử H2 có kích thước 74 picomét hay 0,74 Å.

- Đường kính phân tử nhỏ nhất: Phân tử nhỏ nhất là phân tử hydro (H2), có chiều dài liên kết là 0,74 Å.[7]

- Đường kính phân tử lớn nhất: Mesoporous silica được tạo ra có đường kính 1000 Å (100 nm).[8]

- Bán kính phân tử có hiệu là kích thước phân tử trong dung dịch.[9][10]

Công thức phân tửSửa đổi

Công thức thực nghiệm của 1 hợp chấttỉ số viết bằng số nguyên của các nguyên tố hóa học cấu tạo nên chúng. Ví dụ, nước được cấu tạo theo tỉ số 2:1 của các nguyên tử H so với O, và ethyl rượu hay etanol được cấu tạo bởi C, H, và O theo tỉ lệ 2:6:1. Tuy nhiên, điều này không nói lên được tính duy nhất của phân tử ví dụ như dimetyl ete cũng có cùng tỉ lệ như etanol. Các phân tử có cùng số nguyên tử nhưng có cách sắp xếp khác nhau sẽ hình thành các chất được gọi là đồng phân.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ International Union of Pure and Applied Chemistry (1994). "molecule". Toàn văn bản Giản Lược Thuật Ngữ Hoá Học.
  2. ^ Puling, Linus (1970). General Chemistry. New York: Dover Publications, Inc. ISBN 0-486-65622-5. 
  3. ^ Ebbin, Darrell, D. (1990). General Chemistry, 3rd Ed. Boston: Houghton Mifflin Co. ISBN 0-395-43302-9. 
  4. ^ Brown, T.L.; Kenneth C. Kemp, Theodore L. Brown, Harold Eugene LeMay, Bruce Edward Bursten (2003). Chemistry – the Central Science, 9th Ed. New Jersey: Prentice Hall. ISBN 0-13-066997-0. 
  5. ^ Chang, Raymond (1998). Chemistry, 6th Ed. New York: McGraw Hill. ISBN 0-07-115221-0. 
  6. ^ Zumdahl, Steven S. (1997). Chemistry, 4th ed. Boston: Houghton Mifflin. ISBN 0-669-41794-7. 
  7. ^ Roger L. DeKock, Harry B. Gray; Harry B. Gray (1989). Chemical structure and bonding. University Science Books. tr. 199. ISBN 0-935702-61-X. 
  8. ^ “An Error Occurred Setting Your User Cookie”. Truy cập 23 tháng 9 năm 2015. 
  9. ^ Chang RL, Deen WM, Robertson CR, Brenner BM. (1975). “Permselectivity of the glomerular capillary wall: III. Restricted transport of polyanions”. Kidney Int. 8 (4): 212–218. PMID 1202253. doi:10.1038/ki.1975.104. 
  10. ^ Chang RL, Ueki IF, Troy JL, Deen WM, Robertson CR, Brenner BM. (1975). “Permselectivity of the glomerular capillary wall to macromolecules. II. Experimental studies in rats using neutral dextran”. Biophys J. 15 (9): 887–906. Bibcode:1975BpJ....15..887C. PMC 1334749. PMID 1182263. doi:10.1016/S0006-3495(75)85863-2. 

Liên kết ngoàiSửa đổi