Liên kết ion, hay liên kết điện tích, là một loại liên kết hóa học bao gồm lực hút tĩnh điện giữa các ion tích điện trái dấu hoặc giữa hai nguyên tửđộ âm điện khác nhau rõ rệt.[1] Đây là tương tác chính xảy ra trong các hợp chất ion, và là một trong những loại liên kết chính, cùng với liên kết cộng hóa trịliên kết kim loại. Ion là nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) mang điện tích tĩnh điện. Các nguyên tử nhận thêm electron tạo ra các ion mang điện tích âm (gọi là anion). Các nguyên tử cho đi electron tạo thành các ion mang điện tích dương (gọi là cation).[1]

Các nguyên tử natrifluor trải qua phản ứng oxy hóa khử để tạo thành ion natri và ion fluor. Natri mất một electron lớp ngoài cùng để tạo cho nó một cấu hình electron ổn định và electron này đi vào nguyên tử fluor tỏa nhiệt. Các ion tích điện trái dấu – thường là rất nhiều trong số chúng – sau đó bị hút vào nhau để tạo thành natri fluoride rắn.
Liên kết ion trong muối ăn NaCl.

Tính chất của hợp chất ion sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ a b “Ionic bond”. IUPAC Compendium of Chemical Terminology. 2009. doi:10.1351/goldbook.IT07058. ISBN 978-0-9678550-9-7.

Liên kết ngoài sửa