1. Liên kết - cấu trúc mạng

Các nút lưới là do các ion dương hoặc âm lần lượt chiếm giữ. Các ion này liên kết với nhau bằng liên kết ion.

Liên kết ion là liên kết bền, không định hướng, không bão hòa nên nó tuân theo nguyên lý sắp xếp đặc khít nhất.

"Trong tinh thể các hạt có khuynh hướng sắp xếp đặc khít nhất, sao cho thể tích khoảng không gian tự do giữa chúng là nhỏ nhất".

Mặt khác, người ta thừa nhận các Cation, Anion có dạng hình cầu, bán kính xác định. Tương tác giữa các ion là tương tác tĩnh điện không định hướng. Vì vậy:

Về nguyên tắc chung, cá ion nhất định sẽ kết tinh theo một dạng mạng lưới nào đó sao cho hệ thống đạt được bền vững nhất, nghĩa là ứng với một năng lượng cực tiểu. Trạng thái này sẽ đạt được khi một số lớn các ion trái dấu tiếp xúc với nhau, và cá ion cùng dấu không chèn vào nhau. Do đó số phối trí sẽ phụ thuộc vào tỷ số bán kính giữa Cation và Anion.

Số phối trí: là số hạt gần nhất xung quanh 1 hạt. Đối với tinh thể ion là số ion cùng dấu bao quanh 1 ion trái dấu gần nhất.

2. Tính chất chung của tinh thể ion

Độ bền và độ cứng cao. Dẫn nhiệt và dẫn điện kém vì trong tinh thể ion không có các hạt mang điện tích chuyển động tự do. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. Nhiệt độ nóng chảy: là nhiệt độ tại đó dao động nhiệt đủ để phá vỡ mạng lưới tinh thể.

Hệ số giãn nở: Càng lớn khi điện tích các ion càng nhỏ và khoảng cách giữa các ion càng lớn.

Tham khảoSửa đổi