Mở trình đơn chính

Đơn vị khối lượng nguyên tử

Đơn vị đo khối lượng tiêu chuẩn dùng cho các vật thể có kích thước nguyên tử

Đơn vị khối lượng nguyên tử hay dalton (ký hiệu SI: u hoặc Da), là một đơn vị đo khối lượng trong hóa họcvật lý, sử dụng đo khối lượng của các nguyên tửphân tử. Nó được quy ước bằng một phần mười hai khối lượng của nguyên tử cacbon 12.

Đơn vị khối lượng nguyên tử
dalton
Hệ thống đơn vịPhysical constant
(Accepted for use with the SI)
Đơn vị củamass
Kí hiệuDa or u 
Được đặt tên theoJohn Dalton
Chuyển đổi đơn vị
1 Da or u trong ...... bằng ...
   kg   &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000001.660538921(73)×1027
   MeV/c2   &0000000000000931.494102931.49410242(28)
   me   &0000000000001822.8884861822.888486209(53)

Tại Việt Nam, Đơn vị khối lượng nguyên tử còn được gọi là Đơn vị Cacbon và có ký hiệu là đvC.

Trong Hệ Đo lường Quốc tế (SI), nó được ký hiệu bằng chữ "u". Theo quy ước trong hệ Đo lường Quốc tế :

1 u = 1/NA gam = 1/(1000 NA) kg

(Với NAhằng số Avogadro)

1 u ≈ 1.66053886 x 10−27 kg
1 u ≈ 1.6605 x 10−24 g

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi