Đơn vị khối lượng nguyên tử

Đơn vị đo khối lượng tiêu chuẩn dùng cho các vật thể có kích thước nguyên tử

Đơn vị khối lượng nguyên tử hay dalton (ký hiệu SI: u hoặc Da), là một đơn vị đo khối lượng trong hóa họcvật lý, sử dụng đo khối lượng của các nguyên tửphân tử. Nó được quy ước bằng một phần mười hai khối lượng của nguyên tử carbon đồng vị 12.

Đơn vị khối lượng nguyên tử
dalton
Hệ thống đơn vịHằng số Vật lý
(Được chấp nhận sử dụng trong SI)
Đơn vị củaKhối lượng
Kí hiệuDa hoặc u 
Được đặt tên theoJohn Dalton
Chuyển đổi đơn vị
1 Da hoặc u trong ...... bằng ...
   đvC (Việt Nam)   1
   kg   1,66053906660(50)×10−27
   MeV/c2   93149410242(28)
   me   1822888486209(53)

Nguyên tử có khối lượng vô cùng nhỏ bé, nếu tính bằng gram thì số trị vô cùng nhỏ, không tiện dụng. Thí dụ, khối lượng của một nguyên tử Cacbon (C) là: 0,000 000 000 000 000 000 000 019 926 g (= 1,9926.10−23 g)

Tại Việt Nam, người ta quy ước lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử Cacbon làm đơn vị khối lượng cho nguyên tử, được gọi là Đơn vị Cacbon, viết tắt là đvC.

Trong Hệ Đo lường Quốc tế (SI), nó được ký hiệu bằng chữ "u". Theo quy ước trong hệ Đo lường Quốc tế:

1 u = 1/NA gam = 1/(1000 NA) kg

(Với NAhằng số Avogadro)

1 u ≈ 1.66053886 x 10−27 kg
1 u ≈ 1.6605 x 10−24 g

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi