Neutron

Hạt hạ nguyên tử không mang điện tích, là một trong hai loại hạt chính cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử

Neutron (tiếng Việt đọc là nơ-trôn hay nơ-tron) là một hạt hạ nguyên tử, là một trong hai loại hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử. Neutron trung hòa về điện tích và có khối lượng bằng 1,67492716(13) × 10−27 kg. Neutron và proton được gọi là nucleon.

Neutron
Neutron quark structure.svg
Cấu trúc quark của neutron.
Cấu trúcmột quark trên, hai quark dưới
Loại hạtFermion
NhómHardon
Tương tác cơ bảnhấp dẫn, điện từ, yếu, mạnh
Phản hạtphản neutron(antineutron)
Thực nghiệmJames Chadwick[1]
Ký hiệun, n0, N0
Khối lượng1.674 927 29(28) × 10−27kg
939.565 560(81) MeV/c²
1.008665 u
Điện tích0 C
Spin½

Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử gồm có các neutron và proton. Số neutron xác định các đồng vị của một nguyên tố.

Biểu đồ Feynmann của quá trình phân rã bêta của neutron.

Lịch sử nghiên cứuSửa đổi

Tương tácSửa đổi

Các neutron tương tác với nhau qua bốn lực cơ bản: lực điện từ, lực hạt nhân yếu, lực hạt nhân mạnhlực hấp dẫn.

Tương tác mạnhSửa đổi

Tương tác điện từSửa đổi

Do trung hòa về điện nên neutron không tham gia vào các tương tác điện từ

Tương tác yếuSửa đổi

Tương tác hấp dẫnSửa đổi

Cấu trúc quarkSửa đổi

Mỗi neutron gồm hai quark xuống và một quark lên.

Các neutron đóng vai trò quan trọng trong nhiều phản ứng hạt nhân.

Phản neutronSửa đổi

Phản neutron là các phản hạt của neutron. Những hạt này đã được tìm ra bởi Bruce Cork vào năm 1956, một năm sau khi phát hiện ra phản proton. Phản neutron cấu thành bởi các phản quark [1], và có mômen lưỡng cực từ ngược với chính hạt: +1.91 µN cho phản neutron

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi