Năng lượng

thước đo khác của lượng vật chất được xác định theo công thức
Phương trình liên hệ Năng lượng với khối lượng.

Năng lượng theo lý thuyết tương đối của Albert Einstein là một thước đo khác của lượng vật chất được xác định theo công thức liên quan đến khối lượng toàn phần E = mc². Nó là khối lượng nhân với một hằng số có đơn vị là vận tốc ánh sáng bình phương, nên đơn vị đo năng lượng trong hệ đo lường quốc tếkg (m/s)².

Khái niệmSửa đổi

Hiểu theo nghĩa thông thường, năng lượng là khả năng làm thay đổi trạng thái hoặc thực hiện công năng lên một hệ vật chất.

Năng lượng là khái niệm quan trọng trong vật lý, dù không cơ bản như khối lượng. Lịch sử của khái niệm này bắt đầu từ cơ học cổ điển, đến điện từ học, rồi trải qua cuộc cách mạng về việc đồng nhất với khái niệm nhiệt lượng trong nhiệt động lực học và đến giờ là quan niệm hiện đại của thuyết tương đốithuyết lượng tử.

Các tính chấtSửa đổi

Bảo toàn năng lượngSửa đổi

Do tổng khối lượng toàn phần của một hệ vật lý kín là bảo toàn (không thay đổi theo thời gian), theo định nghĩa, tổng năng lượng của hệ vật lý kín cũng bảo toàn. Xem thêm bảo toàn khối lượng.

Cách phân loạiSửa đổi

CôngSửa đổi

 

  là độ lớn của công (J)

  là độ lớn lực tác dụng lên vật (N)

  là độ dời của điểm đặt của lực (m)

  là góc tạo bởi chiều của lực và chiều của độ dời

Động năngSửa đổi

 

Thế năngSửa đổi

Nhiệt năngSửa đổi

Nội năngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi