Liên hệ Planck–Einstein

Liên hệ Planck–Einstein[1][2] hay còn gọi là liên hệ Einstein,[1][3][4] liên hệ năng lượng–tần số của Planck,[5] liên hệ Planck,[6]phương trình Planck.[7] Đôi khi cũng gọi là 'công thức Planck'[8] nhưng nó thường được hiểu cho định luật Planck[9][10] Những cách gọi này tuy không phải là dạng chuẩn nhưng chúng đều nhắc tới một công thức trong cơ học lượng tử, phát biểu rằng năng lượng của một photon, E, tỷ lệ với tần số của nó, ν:

Hằng số tỷ lệ, h, được biết đến là hằng số Planck. Có một vài dạng phương trình tương đương của liên hệ này.

Liên hệ tính tới bản chất lượng tử của ánh sáng, và đóng vai trò quan trọng trong sự hiểu biết về các hiện tượng như hiệu ứng quang điện, và định luật Planck của bức xạ vật đen. Xem thêm tiên đề Planck.

Dạng phổ sửa

Ánh sáng được đặc trưng bằng một vài đại lượng phổ, như tần số ν, bước sóng λ, số sóng  , và các giá trị góc tương đương (tần số góc ω, bước sóng góc y, và số sóng góc k). Các đại lượng này liên hệ qua công thức

 

do vậy liên hệ Planck-Einstein có những dạng 'tiêu chuẩn' như sau

 

cũng như dạng 'góc',

 

Các dạng tiêu chuẩn sử dụng hằng số Planck h. Các dạng góc sử dụng hằng số Planck thu gọn ħ = h/. Ở đây ctốc độ ánh sáng.

Tham khảo sửa

  1. ^ a b French & Taylor (1978), pp. 24, 55.
  2. ^ Cohen-Tannoudji, Diu & Laloë (1973/1977), pp. 10–11.
  3. ^ Messiah (1958/1961), p. 72.
  4. ^ Weinberg (1995), p. 3.
  5. ^ Schwinger (2001), p. 203.
  6. ^ Landsberg (1978), p. 199.
  7. ^ Landé (1951), p. 12.
  8. ^ Griffiths, D.J. (1995), pp. 143, 216.
  9. ^ Griffiths, D.J. (1995), pp. 217, 312.
  10. ^ Weinberg (2013), pp. 24, 28, 31.

Tư liệu tham khảo sửa