Natri hydroxide

Hợp chất vô cơ

Natri hydroxide (công thức hóa học: NaOH)[3] hay thường được gọi là xút hoặc xút ăn da hay là kiềm NaOH (kiềm ăn da) là một hợp chất vô cơ của natri.[4][5] Natri hydroxide tạo thành dung dịch base mạnh khi hòa tan trong dung môi như nước.

Natri hydroxide
Mẫu natri hydroxide
Cấu trúc của natri hydroxide
Danh pháp IUPACSodium hydroxide
Tên khácXút, xút ăn da
Nhận dạng
Số CAS1310-73-2
PubChem14798
Số EINECS215-185-5
KEGGD01169
MeSHSodium+Hydroxide
ChEBI32145
Số RTECSWB4900000
Ảnh Jmol-3Dảnh
SMILES
InChI
Tham chiếu Gmelin68430
UNII55X04QC32I
Thuộc tính
Công thức phân tửNaOH
Khối lượng mol39,99634 g/mol
Bề ngoàitinh thể màu trắng
Khối lượng riêng2,1 g/cm³, rắn
Điểm nóng chảy 323 °C (596 K; 613 °F)
Điểm sôi 1.390 °C (1.660 K; 2.530 °F)
Độ hòa tan trong nước111 g/100 mL (20 ℃), xem thêm bảng độ tan
Độ bazơ (pKb)-2,43
Cấu trúc
Cấu trúc tinh thểTrực thoi, oS8
Nhóm không gianCmcm, No. 63
Hằng số mạnga = 0,34013 nm, b = 1,1378 nm, c = 0,33984 nm
Nhiệt hóa học
Enthalpy
hình thành
ΔfHo298
-425,8 kJ·mol-1
Entropy mol tiêu chuẩn So29864,4 J·mol-1·K-1
Nhiệt dung59,5 J/mol K
Các nguy hiểm
NFPA 704

0
3
1
 
Điểm bắt lửakhông bắt lửa
PELTWA 2 mg/m³[1]
LD5040 mg/kg (mouse, intraperitoneal)[2]
RELC 2 mg/m³[1]
IDLH10 mg/m³[1]
Ký hiệu GHSBiểu tượng ăn mòn trong Hệ thống Điều hòa Toàn cầu về Phân loại và Dán nhãn Hóa chất (GHS)
Báo hiệu GHSNguy hiểm
Chỉ dẫn nguy hiểm GHSH290, H314
Chỉ dẫn phòng ngừa GHSP280, P305+P351+P338, P310
Các hợp chất liên quan
Nhóm chức liên quanLithi hydroxide
Kali hydroxide
Rubidi hydroxide
Caesi hydroxide
Franci hydroxide
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Natri hydroxide (NaOH) là một loại hóa chất được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất bột giấy và giấy, dệt may, xử lý nước uống, sản xuất xà phòng và chất tẩy rửa, thông cống. Theo thống kê năm 2004, sản lượng natri hydroxide trên toàn thế giới đạt khoảng 60 triệu tấn, trong khi nhu cầu chỉ khoảng 51 triệu tấn.[6][7]

Natri hydroxide tinh khiết là chất rắn màu trắng ở dạng viên, vảy hoặc hạt hoặc ở dạng dung dịch bão hòa 50%. Natri hydroxide rất dễ hấp thụ CO2 trong không khí vì vậy nó thường được bảo quản ở trong bình có nắp kín. Nó hòa tan mãnh liệt với nước và giải phóng một lượng nhiệt lớn. Nó cũng hòa tan trong ethanol, methanol, ether và các dung môi không phân cực, và để lại màu vàng trên giấy và sợi.

Tính chất sửa

Tính chất vật lý sửa

Natri hydroxide tinh khiết ở dạng rắn kết tinh không màu, nóng chảy ở 318 °C (604 °F) mà không bị phân hủy và sôi ở 1.388 °C (2.530 °F). Natri hydroxide rất dễ hòa tan trong nước, nhưng ít hòa tan hơn trong các dung môi phân cực như ethanolmethanol.[8] Nó không hòa tan trong ete và các dung môi không phân cực khác.

Natri hydroxide rắn hòa tan trong nước tạo ra phản ứng tỏa nhiệt mạnh, giải phóng một lượng nhiệt lớn, có thể gây nguy hiểm do khả năng bắn tung tóe. Dung dịch thu được thường không màu và không mùi. Khi tiếp xúc với da, dung dịch này cho cảm giác trơn trượt do quá trình xà hóa xảy ra giữa NaOH và các chất béo tự nhiên trên da.[9]

Độ nhớt sửa

Dung dịch natri hydroxide đậm đặc (50%) có độ nhớt đặc trưng là 78 mPa·s, cao hơn nhiều so với nước (1,0 mPa·s) và gần bằng dầu ô liu (85 mPa·s) ở nhiệt độ phòng. Độ nhớt của dung dịch NaOH giảm khi nhiệt độ tăng và ngược lại, giống như bất kỳ chất lỏng hóa học nào khác. Độ nhớt của dung dịch natri hydroxide đóng vai trò quan trọng trong ứng dụng và lưu trữ của nó.[8]

Hydrat sửa

Natri hydroxide có thể tạo thành nhiều hiđrat với công thức NaOH·nH₂O. Các hiđrat này ảnh hưởng đến biểu đồ hòa tan phức tạp của natri hydroxide, được mô tả chi tiết bởi nhà hóa học Spencer Umfreville Pickering vào năm 1893.[10] Các hiđrat đã biết và phạm vi xấp xỉ về nhiệt độ và nồng độ (tính theo phần trăm khối lượng của NaOH) của dung dịch nước bão hòa của chúng như sau:[11]

 • Heptanhydrat (NaOH·7H₂O): Dạng kém ổn định, hòa tan trong dung dịch nước từ -28 °C (18,8%) đến -24 °C (22,2%).[10]
 • Pentahydrat (NaOH·5H₂O): Dạng kém ổn định, hòa tan trong dung dịch nước từ -24 °C (22,2%) đến -17,7 °C (24,8%).[10]
 • Tetrahydrat α (NaOH·4H₂O): Dạng ổn định, hòa tan trong dung dịch nước từ -17,7 °C (24,8%) đến +5,4 °C (32,5%).[10][12]
 • Tetrahydrat β (NaOH·4H₂O): Dạng kém ổn định.[10][12]
 • Trihemihydrat (NaOH·3,5H₂O): Dạng ổn định, hòa tan trong dung dịch nước từ +5,4 °C (32,5%) đến +15,38 °C (38,8%) và đến +5,0 °C (45,7%).[10][11]
 • Trihydrat (NaOH·3H₂O): Dạng kém ổn định.[10]
 • Dihydrat (NaOH·2H₂O): Dạng ổn định, hòa tan trong dung dịch nước từ +5,0 °C (45,7%) đến +12,3 °C (51%).[10][11]
 • Monohydrat (NaOH·H₂O): Dạng ổn định, hòa tan trong dung dịch nước từ +12,3 °C (51%) đến 65,10 °C (69%) và sau đó đến 62,63 °C (73,1%).[13]

Các báo cáo ban đầu cho rằng có thể tồn tại các hiđrat natri hydroxide với n = 0,5 hoặc n = 2/3, nhưng các nghiên cứu sau đó không thể tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của chúng.[13][14][15]

Chỉ có hai hiđrat natri hydroxide có điểm nóng chảy ổn định, đó là NaOH·H2O (65,10 °C) và NaOH·3.5H2O (15,38 °C). Các hiđrat khác, ngoại trừ NaOH·3H2O và NaOH·4H2O (β), đều có thể được kết tinh từ dung dịch có thành phần thích hợp. Tuy nhiên, dung dịch NaOH dễ dàng bị hạ nhiệt độ xuống dưới điểm đóng băng, cho phép hình thành các hiđrat từ dung dịch với nồng độ khác nhau, kể cả các hiđrat kém ổn định.[11][13]

Cấu trúc tinh thể sửa

Natri hydroxide (NaOH) và monohydrat của nó (NaOH·H₂O) đều có dạng tinh thể trực thoi, nhưng khác nhau về nhóm không gian: NaOH thuộc nhóm Cmcm (oS8) trong khi NaOH·H₂O thuộc nhóm Pbca (oP24). Kích thước ô mạng tinh thể của monohydrat lần lượt là a = 1,1825 nm, b = 0,6213 nm và c = 0,6069 nm.[16]

Tính chất hóa học sửa

 • Là một base mạnh: làm quỳ tím hóa xanh, dung dịch phenolphthalein hóa hồng.
 • Phản ứng với các acid tạo thành muối và nước:
NaOH(dd) + HCl(dd)NaCl(dd) + H2O
2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O
NaOH + SO2 → NaHSO3
 • Phản ứng với các acid hữu cơ tạo thành muối của nó và thủy phân ester, peptide:
Tập tin:Phản ứng thủy phân este.png
Phản ứng thủy phân ester
 • Phản ứng với muối tạo thành base mới và muối mới (điều kiện: sau phản ứng phải tạo thành chất kết tủa hoặc bay hơi):
2NaOH + CuCl2 → 2NaCl + Cu(OH)2
 • Tác dụng một số kim loại mà oxide, hydroxide của chúng có tính lưỡng tính (Al, Zn...):
2NaOH + 2Al + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2
 • Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:
NaOH + Al(OH)3NaAl(OH)4
2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

Phương pháp sản xuất sửa

Toàn bộ dây chuyền sản xuất xút ăn da (NaOH) là dựa trên phản ứng điện phân dung dịch NaCl bão hòa (nước muối). Trong quá trình này dung dịch muối (NaCl) được điện phân thành clo nguyên tố (trong buồng anode), dung dịch natri hydroxide, và hydro nguyên tố (trong buồng cathode)[17][18] Nhà máy có thiết bị để sản xuất đồng thời xút và clo thường được gọi là nhà máy xút-chlor.

Phản ứng tổng thể để sản xuất xút và clo bằng điện phân là:

2Na+ + 2H2O + 2e → H2↑ + 2NaOH

Phản ứng điện phân dung dịch muối ăn trong bình điện phân có màng ngăn:

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2↑ + Cl2

Các kiểu buồng điện phân sửa

Điểm phân biệt giữa các công nghệ này là ở phương pháp ngăn cản không cho natri hydroxide và khí clo lẫn lộn với nhau, nhằm tạo ra các sản phẩm tinh khiết.

 • Buồng điện phân kiểu thủy ngân: Trong buồng điện phân kiểu thủy ngân thì không sử dụng màng hoặc màn chắn mà sử dụng thủy ngân như một phương tiện chia tách. Xem thêm Công nghệ Castner-Kellner. Tuy nhiên, công nghệ này hiện nay đang bị cấm dần vì sử dụng một lượng lớn thủy ngân, một kim loại rất độc hại.
 • Buồng điện phân kiểu màng chắn:

Trong buồng điện phân kiểu màng chắn, nước muối từ khoang anode chảy qua màng chia tách để đến khoang cathode; vật liệu làm màng chia tách là amian phủ trên cathode có nhiều lỗ.[19]

Không nhất thiết màng chắn phải là amian, nếu điều chế ở quy mô phòng thí nghiệm có thể thay thế nó bằng miếng giấy A4 hơ trên hơi sáp paraphin (hoặc không hơ sáp cũng có thể được nhưng hiệu quả kém hơn). Nếu thực hiện đúng cách miếng giấy sẽ chỉ cho nước và một số ion đi qua, các phần tử bọt khí sẽ bị giữ lại, nhờ đó clo không khuếch tán sang và không tác dụng được với natri hydroxide. Tuy nhiên phải đảm bảo cân bằng nồng độ chất tan hai bên màng, nếu không thì không phải clo sẽ khuếch tán mà chính natri hydroxide sẽ khuếch tán qua màng và tác dụng với clo. Có thể ngăn cản sự khuếch tán của natri hydroxide bằng cách cung cấp thật nhiều natri chloride vào bể điện phân ở nửa có điện cực giải phòng khí chlor, natri chloride vừa cân bằng nồng độ ion và vừa tạo ra một lượng lớn anion Cl có tác dụng cản trở sự hòa tan mang tính vật lý của clo vào nước.

Còn cách khác để tạo một màng ngăn, chúng ta có thể dùng loại giấy tạp chí dày (loại này là giấy phủ cao lanh hay còn gọi là silic dioxide. Loại này có tính chất ưu việt nhất nhưng cần phải ngâm nước một thời gian cho nước thấm vào thì các ion mới đi qua được.

 • Buồng điện phân kiểu màng ngăn.[18][20] Còn trong buồng điện phân kiểu màng ngăn thì màng chia tách là một màng trao đổi ion [21][22][23].

Ứng dụng sửa

Natri hydroxide là một bazơ mạnh phổ biến trong công nghiệp. Nó được sử dụng để sản xuất các muối natri và chất tẩy rửa, điều chỉnh pH và tổng hợp hữu cơ.[24] Trong sản xuất, natri hydroxide được sử dụng để sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, giấy, và các sản phẩm hóa chất khác. Nó cũng được sử dụng để điều chỉnh độ pH của các dung dịch, chẳng hạn như nước thải. Trong tổng hợp hữu cơ, natri hydroxide được sử dụng để khử các nhóm chức năng khác nhau.[25][26]

Dầu thô chất lượng kém có thể được xử lý bằng natri hydroxide để loại bỏ tạp chất chứa lưu huỳnh. Tuy nhiên, chất thải tạo ra từ quá trình này là độc hại và khó xử lý, nên nhiều quốc gia đã cấm sử dụng phương pháp này. Năm 2006, công ty Trafigura đã sử dụng phương pháp này và sau đó đổ chất thải ở Bờ Biển Ngà, gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.[27][28]

Natri hydroxide có nhiều ứng dụng khác trong công nghiệp, bao gồm:

 • Sản xuất xà phòng, chất tẩy, bột giặt
 • Sản xuất tơ nhân tạo
 • Sản xuất giấy
 • Điều chế natri kim loại bằng cách điện phân
 • Sản xuất nhôm (làm sạch quặng nhôm trước khi sản xuất)
 • Chế biến dầu mỏ và nhiều ngành công nghiệp hóa chất khác.

Phân hủy mô sửa

Natri hiđroxit là một chất kiềm mạnh, có thể phân hủy các liên kết hóa học giữa các phân tử protein trong mô. Quá trình này được gọi là phân hủy mô bằng natri hiđroxit. Quá trình này từng được sử dụng để xử lý xác động vật trang trại.[29][30][31][32] Các nhà xử lý động vật chết thường sử dụng natri hydroxide để phân hủy xác động vật bị bỏ lại ở bãi rác.[31][33][34] Natri hydroxide là một hóa chất nguy hiểm vì nó có thể thủy phân protein. Khi dung dịch NaOH loãng tiếp xúc với da, nó có thể gây bỏng nếu không được rửa sạch với nước chảy trong vài phút. Bỏng mắt do NaOH gây ra có thể nghiêm trọng hơn và có thể dẫn đến mù lòa.[35][36][37]

Lịch sử sửa

 
Ảnh chụp vết bỏng hóa chất do dung dịch natri hydroxide gây ra, 44 giờ sau khi tiếp xúc.

Natri hydroxide được những người làm xà phòng ở Yemen phát minh vào cuối thế kỷ 13.[38] Cách thức sản xuất natri hydroxide được ghi lại trong cuốn sách Al-mukhtara' fi funun min al-suna' của al-Muzaffar Yusuf ibn 'Umar ibn 'Ali ibn Rasul, một vị vua của Yemen.[39][40] Năm 1791, nhà hóa học người Pháp Nicolas Leblanc phát minh ra quy trình sản xuất natri cacbonat với khối lượng lớn.[41][42] Đến thế kỷ 20, phương pháp điện phân natri clorua đã trở thành phương thức chính để sản xuất natri hydroxide.[8][43][44]

An toàn sửa

Natri hydroxide, hay còn gọi là xút ăn da, là một loại chất kiềm cực mạnh. Nó có thể ăn mòn các protein và chất béo trong cơ thể, gây bỏng hóa chất. Khi tiếp xúc với mắt, xút ăn da có thể gây bỏng hóa chất nặng, thậm chí mù vĩnh viễn.[4][4] Chất kiềm rắn có thể ăn mòn da và mắt, ngay cả khi không tiếp xúc trực tiếp với nước. Vì vậy, khi xử lý chất kiềm rắn hoặc dung dịch của nó, cần luôn sử dụng thiết bị bảo hộ, bao gồm găng tay cao su, quần áo bảo hộ và kính bảo vệ mắt. Nếu vô tình bị chất kiềm rắn bắn vào da hoặc mắt, cần rửa ngay bằng nước sạch trong ít nhất 10-15 phút.

Natri hydroxide có tính chất tỏa nhiệt mạnh khi hòa tan trong nước. Nhiệt tỏa ra có thể gây bỏng nhiệt hoặc đốt cháy chất dễ cháy. Natri hydroxide cũng tạo ra nhiệt khi phản ứng với axit.

Natri hydroxide có tính ăn mòn nhẹ đối với thủy tinh, có thể gây hư hại cho kính hoặc khiến các mối nối thủy tinh mài bị dính lại.[45] Natri hydroxide cũng ăn mòn một số kim loại, chẳng hạn như nhôm, phản ứng với chất kiềm để tạo ra khí hydro dễ cháy khi tiếp xúc.[46]

Chú thích sửa

 1. ^ a b c “NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards #0565”. Viện An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Quốc gia Hoa Kỳ (NIOSH).
 2. ^ Michael Chambers. "ChemIDplus – 1310-73-2 – HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M – Sodium hydroxide [NF] – Similar structures search, synonyms, formulas, resource links, and other chemical information.". nih.gov.
 3. ^ IUPAC RED Book, definition of "hydrate" salt, trang 80–81
 4. ^ a b c “Material Safety Datasheet” (PDF). certified-lye.com.
 5. ^ “Material Safety Datasheet 2” (PDF). hillbrothers.com. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 3 tháng 8 năm 2012. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2012.
 6. ^ Cetin Kurt, Jürgen Bittner (2005), “Sodium Hydroxide”, Bách khoa toàn thư Ullmann về Hóa chất công nghiệp, Weinheim: Wiley-VCH, doi:10.1002/14356007.a24_345.pub2
 7. ^ “Examples of Common Laboratory Chemicals and their Hazard Class”. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 1 năm 2018. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2018.
 8. ^ a b c “Sodium Hydroxide Storage Tanks & Specifications”. Protank (bằng tiếng Anh). 8 tháng 9 năm 2018. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2018.
 9. ^ “Exothermic vs. Endothermic: Chemistry's Give and Take”. Discovery Express Kids. 29 tháng 8 năm 2014. Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2023.
 10. ^ a b c d e f g h Umfreville Pickering, Spencer (1893). “LXI.—The hydrates of sodium, potassium, and lithium hydroxides”. Journal of the Chemical Society, Transactions. 63: 890–909. doi:10.1039/CT8936300890.
 11. ^ a b c d Siemens, P. R.; Giauque, William F. (1969). “Entropies of the hydrates of sodium hydroxide. II. Low-temperature heat capacities and heats of fusion of NaOH·2H2O and NaOH·3.5H2O”. Journal of Physical Chemistry. 73 (1): 149–157. doi:10.1021/j100721a024.
 12. ^ a b Mraw, S. C.; Giauque, W. F. (1974). “Entropies of the hydrates of sodium hydroxide. III. Low-temperature heat capacities and heats of fusion of the α and β crystalline forms of sodium hydroxide tetrahydrate”. Journal of Physical Chemistry. 78 (17): 1701–1709. doi:10.1021/j100610a005.
 13. ^ a b c Murch, L. E.; Giauque, W. F. (1962). “The thermodynamic properties of sodium hydroxide and its monohydrate. Heat capacities to low temperatures. Heats of solution”. Journal of Physical Chemistry. 66 (10): 2052–2059. doi:10.1021/j100816a052.
 14. ^ Brodale, G. E.; Giauque, W. F. (1962). “The freezing point-solubility curve of aqueous sodium hydroxide in the region near the anhydrous-monohydrate eutectic”. Journal of Physical Chemistry. 66 (10): 2051. doi:10.1021/j100816a051.
 15. ^ M. Conde Engineering: "Solid-Liquid Equilibrium (SLE) and Vapour-Liquid Equilibrium (VLE) of Aqueous NaOH". Online report, accessed on 2017-04-29.
 16. ^ Jacobs, H. and Metzner, U. (1991). “Ungewöhnliche H-Brückenbindungen in Natriumhydroxidmonohydrat: Röntgen- und Neutronenbeugung an NaOH·H<sub">2</sub">O bzw. NaOD·D<sub">2</sub">O”. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 597 (1): 97–106. doi:10.1002/zaac.19915970113.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 17. ^ “Chlorine Online Diagram of mercury cell process”. Euro Chlor. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 9 năm 2006. Truy cập ngày 15 tháng 9 năm 2006.
 18. ^ a b “Euro Chlor - How is chlorine made?”. Euro Chlor. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 9 năm 2006. Truy cập ngày 15 tháng 9 năm 2006.
 19. ^ “Chlorine Online Diagram of diaphragm cell process”. Euro Chlor. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 9 năm 2007. Truy cập ngày 15 tháng 9 năm 2006.
 20. ^ “Chlorine Online Diagram of membrane cell process”. Euro Chlor. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 8 năm 2007. Truy cập ngày 15 tháng 9 năm 2006.
 21. ^ See Kirk-Othmer in general references
 22. ^ “Hominy without Lye”. National Center for Home Food Preservation.
 23. ^ “Belle Gunness”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2010.
 24. ^ “Document 2 - CausticSodamanual2008.pdf” (PDF). 2013. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 19 tháng 3 năm 2015. Truy cập ngày 17 tháng 7 năm 2014.
 25. ^ “A Guide to Caustic Chemicals Used in Soap Making | Brenntag”. www.brenntag.com (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2020.
 26. ^ “Sodium Hydroxide | Uses, Benefits, and Chemical Safety Facts”. ChemicalSafetyFacts.org (bằng tiếng Anh). 6 tháng 9 năm 2016. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2020.
 27. ^ Sample, Ian (16 tháng 9 năm 2009). “Trafigura case: toxic slop left behind by caustic washing”. The Guardian. Truy cập ngày 17 tháng 9 năm 2009.
 28. ^ “Trafigura knew of waste dangers”. BBC Newsnight. 16 tháng 9 năm 2009. Truy cập ngày 17 tháng 9 năm 2009.
 29. ^ Ayres, Chris (27 February 2010) Clean green finish that sends a loved one down the drain Times Online. Retrieved 2013-02-20.
 30. ^ Thorpe, Thomas Edward. “NaOH”. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2023.
 31. ^ a b Thacker, H. Leon; Kastner, Justin (August 2004). Carcass Disposal: A Comprehensive Review. Chapter 6. National Agricultural Biosecurity Center, Kansas State University, 2004. Retrieved 2010-03-08
 32. ^ Roach, Mary (2004). Stiff: The Curious Lives of Human Cadavers, New York: W.W. Norton & Company. ISBN 0-393-32482-6.
 33. ^ Morfit, Campbell (1856). A treatise on chemistry applied to the manufacture of soap and candles. Parry and McMillan.
 34. ^ “Sodium:Getting rid of dirt – and murder victims”. BBC News. 3 tháng 5 năm 2014.
 35. ^ “ATSDR – Medical Management Guidelines (MMGs): Sodium Hydroxide”. www.atsdr.cdc.gov.
 36. ^ “Sodium Hydroxide”. rsc.org. 2014. Truy cập ngày 9 tháng 11 năm 2014.
 37. ^ “Side by Side Comparison: Potassium Hydroxide and Sodium Hydroxide - Similarities, Differences and Use Cases”. info.noahtech.com (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 10 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2020.
 38. ^ Thorpe, Thomas Edward, ed., A Dictionary of Applied Chemistry (London, England: Longmans, Green, and Co., 1913), vol. 5, [1]
 39. ^ See: History of Science and Technology in Islam: Description of Soap Making
 40. ^ The English chemist and archaeologist Henry Ernest Stapleton (1878–1962) presented evidence that the Persian alchemist and physician Muhammad ibn Zakariya al-Razi (c. 865–925) knew about sodium hydroxide. See Stapleton, Henry E.; Azo, R.F.; Hidayat Husain, M. (1927). “Chemistry in Iraq and Persia in the Tenth Century A.D.”. Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. VIII (6): 317–418. OCLC 706947607. p. 322.
 41. ^ Stapleton, Henry E.; Azo, R.F. (1905). “Alchemical equipment in the eleventh century, A.D.”. Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. I (4): 47–71. See footnote 5 on p. 53. From p. 53: "5. Sodium carbonate. Qily is the ashes of certain plants, e.g. Salsola and Salicornia ... , which grow near the sea, or in salty places ... "
 42. ^ PubChem. “Aluminium sodium tetrahydroxide”. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2020.
 43. ^ O'Brien, Thomas F.; Bommaraju, Tilak V. and Hine, Fumio (2005) Handbook of Chlor-Alkali Technology, vol. 1. Berlin, Germany: Springer. Chapter 2: History of the Chlor-Alkali Industry, p. 34. ISBN 9780306486241
 44. ^ “Seaborg completes experiments to optimise its molten salt reactor design - Nuclear Engineering International”. www.neimagazine.com.
 45. ^ Pubchem. “SODIUM HYDROXIDE | NaOH – PubChem”. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. Truy cập ngày 4 tháng 9 năm 2016.
 46. ^ “aluminium_water_hydrogen.pdf (application/pdf Object)” (PDF). www1.eere.energy.gov. 2008. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 14 tháng 9 năm 2012. Truy cập ngày 15 tháng 1 năm 2013.

Thư mục sửa

 1. N. N. Greenwood, A. Earnshaw, Chemistry of the Elements, ấn bản lần thứ 2, Butterworth-Heinemann, Oxford, UK, 1997.
 2. Heaton A. (1996) An Introduction to Industrial Chemistry, ấn bản lần thứ 3, New York: Blackie. ISBN 0-7514-0272-9.
 3. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, ấn bản lần thứ 5 (trực tuyến[liên kết hỏng], cần có tài khoản người sử dụng), John Wiley & Sons. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2005.
 4. Euro Chlor - How is chlorine made? Chlorine Online Lưu trữ 2006-09-23 tại Wayback Machine

Liên kết ngoài sửa