Khối lượng mol

khối lượng 1 mol 1 nguyên tố hoặc hợp chất

Khối lượng mol là khối lượng một mol một nguyên tố hoặc hợp chất hóa học, ký hiệu là M. Khối lượng mol được tính từ nguyên tử khối các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn.

Đơn vị của khối lượng mol trong hóa học theo quy định của IUPAC là g/mol, còn trong vật lý là kg/mol vì đơn vị SI cơ bản là kilôgram.

Trong hóa họcSửa đổi

Khối lượng mol được tính bằng thương của khối lượng chất với số mol chất:

 

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi