Tính chất (của chất)

Trong vật lýhóa học, tính chất là các đặc tính, đặc điểm riêng của chất, chúng không trùng hoàn toàn với các chất khác và dựa vào đấy có thể so sánh và phân biệt chúng với nhau.

Tính chất vật lýSửa đổi

Tính chất hoá họcSửa đổi

Tính chất sinh lý họcSửa đổi

Tính chất sinh lý là cảm nhận của con người về sự vật hiện tượng kỳ lạ trải qua mùi, vị và độc tố của những chất đó. Mùi dùng để chỉ sự vật hiện tượng kỳ lạ phát ra mùi thơm hoặc những loại mùi khác nhau … Vị giác là mùi vị của những chất như thực phẩm, một số ít khoáng chất có vị thường thì như chua, cay, mặn, ngọt:

Tham khảoSửa đổi