Cacbonat

CO2− 3

Cacbonat (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp carbonate /kaʁbɔnat/),[1] còn được viết là Các-bô-nát,[1] là muối của axit cacbonic đặc trưng bởi sự có mặt của ion cacbonat, CO2−
3
. Tên gọi cũng ám chỉ este của axit cacbonic, là một hợp chất hữu cơ chứa nhóm chức cacbonat C(=O)(O–)2.

Cacbonat
Ball-and-stick model of the carbonate anion
Tên hệ thốngCarbonate
Nhận dạng
Thuộc tính
Công thức phân tửCO2−
3
Khối lượng mol60.01 g mol-1
Điểm nóng chảy
Điểm sôi
Các nguy hiểm
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă Đặng Thái Minh, "Dictionnaire vietnamien - français. Les mots vietnamiens d’origine française", Synergies Pays riverains du Mékong, n° spécial, năm 2011. ISSN: 2107-6758. Trang 78.