505 (số)

số tự nhiên

505 (năm trăm linh năm) là một số tự nhiên ngay sau 504 và ngay trước 506.

505
Số đếm505
năm trăm lẻ năm
Số thứ tựthứ năm trăm lẻ năm
Bình phương255025 (số)
Lập phương128787625 (số)
Tính chất
Phân tích nhân tử5 x 101
Chia hết cho1, 5, 101, 505
Biểu diễn
Nhị phân1111110012
Tam phân2002013
Tứ phân133214
Ngũ phân40105
Lục phân22016
Bát phân7718
Thập nhị phân36112
Thập lục phân1F916
Nhị thập phân15520
Cơ số 36E136
Lục thập phân8P60
Số La MãDV
504 505 506

Tham khảo

sửa