52 (năm mươi hai) là một số tự nhiên ngay sau 51 và ngay trước 53.

52
Số đếm52
năm mươi hai
Số thứ tựthứ năm mươi hai
Bình phương2704 (số)
Lập phương140608 (số)
Tính chất
Phân tích nhân tử22 × 13
Chia hết cho1, 2, 4, 13, 26, 52
Biểu diễn
Nhị phân1101002
Tam phân12213
Tứ phân3104
Ngũ phân2025
Lục phân1246
Bát phân648
Thập nhị phân4412
Thập lục phân3416
Nhị thập phân2C20
Cơ số 361G36
Lục thập phânQ60
Số La MãLII
51 52 53

Tham khảo sửa