568 Cheruskia

tiểu hành tinh

568 Cheruskia

Tên
Tên Cheruskia
Tên chỉ định 1905 QS
Phát hiện
Người phát hiện Paul Götz
Ngày phát hiện 26 tháng 7 năm 1905
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.165
Bán trục lớn (a) 2.885 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.408 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.361 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.899 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 18.367°
Kinh độ (Ω) 250.018°
Acgumen (ω) 172.444°
Độ bất thường trung bình (M) 81.289°

568 Cheruskia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Paul Götz phát hiện ngày 26.7.1905 ở Heidelberg và được đặt theo tên Cheruskia, hội ái hữu sinh viên đại học Heidelberg; hội này lại cũng đặt theo tên Cherusci, một bộ lạc German thời xưa[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi