6239 Minos (1989 QF) là một tiểu hành tinh Apollo and classified as a PHA được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 1989 bởi Carolyn S. ShoemakerEugene Merle ShoemakerPalomar.

Minos
Khám phá
Khám phá bởiCarolyn S. ShoemakerEugene Merle Shoemaker
Nơi khám pháPalomar
Ngày khám phá31 tháng 8 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định6239
Đặt tên theo
Minos
1989 QF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo.6763792544603801
Viễn điểm quỹ đạo1.627534056338741
Độ lệch tâm.4128431384201904
Chu kỳ quỹ đạo451.5986491905787
Độ bất thường trung bình118.5028022880731
Độ nghiêng quỹ đạo3.944054047823388
Kinh độ của điểm nút lên344.6985021826462
Acgumen của cận điểm239.6232960511537
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)17.9

Liên kết ngoàiSửa đổi