637 Chrysothemis

tiểu hành tinh

637 Chrysothemis

Tên
Tên Chrysothemis
Tên chỉ định 1907 YE
Phát hiện
Người phát hiện Joel Hastings Metcalf
Ngày phát hiện 11 tháng 3 năm 1907
Nơi phát hiện Taunton, Massachusetts
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.135
Bán trục lớn (a) 3.164 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.735 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.592 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.627 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 0.286°
Kinh độ (Ω) 355.450°
Acgumen (ω) 169.541°
Độ bất thường trung bình (M) 185.941°

637 Chrysothemis là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Themis[1]. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu C, có bề mặt tối và thành phần cấu tạo dường như bằng vật liệu cacbonat.

Tiểu hành tinh này do Joel Hastings Metcalf phát hiện ngày 11.3.1907 ở Taunton, Massachusetts (Hoa Kỳ), và được đặt theo tên Chrysothemis trong thần thoại Hy Lạp, con gái của AgamemnonClytemnestra trong vở bi kịch Electra của Sophocles[2]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa