656 Beagle

tiểu hành tinh

656 Beagle

Tên
Tên Beagle
Tên chỉ định 1908 BU
Phát hiện
Người phát hiện August Kopff
Ngày phát hiện 22 tháng 1 năm 1908
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.137
Bán trục lớn (a) 3.147 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.717 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.577 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.582 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 0.514°
Kinh độ (Ω) 184.539°
Acgumen (ω) 332.422°
Độ bất thường trung bình (M) 107.837°

656 Beagle là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Themis[1]. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu C, có bề mặt tối, và thành phần cấu tạo có lẽ gồm vật liệu cacbonat.

Tiểu hành tinh này do August Kopff phát hiên ngày 22.01.1908 ở Heidelberg, và được đặt theo tên tàu chiến HMS Beagle của Hải quân Hoàng gia Anh, mà Charles Darwin đã tham gia một chuyến hải hành vòng quanh thế giới[2]

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa