843 Nicolaia

tiểu hành tinh

843 Nicolaia

Tên
Tên Nicolaia
Tên chỉ định 1916 AN
Phát hiện
Người phát hiện H. Thiele
Ngày phát hiện 30 tháng 9 năm 1916
Nơi phát hiện Bergedorf
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Lệch tâm (e) 0.209
Bán trục lớn (a) 2.279 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.803 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.755 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.441 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 7.994°
Kinh độ (Ω) 4.263°
Acgumen (ω) 316.681°
Độ bất thường trung bình (M) 326.026°

843 Nicolaia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được H. Thiele phát hiện ngày 30.9.1916 ở Bergedorf, nhưng bị thất lạc tới 65 năm mới được "Heidelberg Astronomisches Rechen-Institut" tái phát hiện năm 1981[1]. Nó được đặt theo tên Thorvald Nicolai Thiele, nhà thiên văn học, toán học kiêm chuyên viên tính toán rủi ro bảo hiểm người Đan Mạch, cha của nhà thiên văn học Holger Thiele[2].

Tham khảo sửa

  1. ^ “Recovery of the Long Lost Minor Planet (843) Nicolaia after 65 Years (Astronomisches Rechen”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 1 năm 2013. Truy cập 28 tháng 10 năm 2015.
  2. ^ Ý nghĩa của tên tiểu hành tinh từ 1-1500 trên Wikipedia tiếng Anh

Liên kết ngoài sửa