APEC Hàn Quốc 2005 là một loạt các cuộc họp chính trị được tổ chức ở Hàn Quốc giữa 21 nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2005. Các nhà lãnh đạo từ tất cả các nước thành viên nhóm họp từ ngày 18-19 tháng 11 năm 2005 ở Busan.

APEC Hàn Quốc 2005
Các đại biểu tại APEC Hàn Quốc 2005
Nước chủ nhàHàn Quốc
Thời gian18–19 tháng 11
Địa điểmBusan
Trước đó2004
Kế tiếp2006

Tham khảo

sửa
Tiền nhiệm
APEC Chile 2004
Hội nghị APEC
2005
Kế nhiệm
APEC Việt Nam 2006