Admission Control (tiếng Anh, tạm dịch nghĩa là Kiểm soát thu nhận) là một quá trình xác nhận trong các hệ thống thông tin liên lạc, trong đó việc kiểm tra được thực hiện trước khi một kết nối được tạo lập. Việc kiểm tra này nhằm xem thử các tài nguyên hiện tại có đủ đáp ứng cho kết nối được đề nghị hay không.[1]

Các hệ thống admission controlSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Montazerolghaem, A.; Yaghmaee, M. H.; Leon-Garcia, A.; Naghibzadeh, M.; Tashtarian, F. (tháng 12 năm 2016). “A Load-Balanced Call Admission Controller for IMS Cloud Computing”. IEEE Transactions on Network and Service Management 13 (4): 806–822. ISSN 1932-4537. doi:10.1109/tnsm.2016.2572161. 

Liên kết ngoàiSửa đổi