Aero Ae 04 là một loại máy bay tiêm kích hai tầng cánh của Tiệp Khắc, bay lần đầu năm 1921.

Ae 04
Kiểu Máy bay tiêm kích
Hãng sản xuất Aero
Chuyến bay đầu tiên 1921
Số lượng sản xuất 1
Phát triển từ Aero Ae 02
Biến thể Aero A.18

Tính năng kỹ chiến thuật (Ae 04)Sửa đổi

Dữ liệu lấy từ The Complete Book of Fighters[1]

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Trang bị vũ khí

Xem thêmSửa đổi

Máy bay có sự phát triển liên quan

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Green and Swanborough 1994, p. 10.
  • Green, William and Gordon Swanborough.The Complete Book of Fighters. New York, Smithmark, 1994. ISBN 0-8317-3939-8.