Cung điện Aljafería (tiếng Tây Ban Nha: Palacio de la Aljafería; tiếng Ả Rập: قصر الجعفرية‎, Romanization of Arabic. Qasr al-Jaʿfariya) là cung điện Hồi giáo thời Trung cổ được xây dựng vào nửa sau thế kỷ 11 ở Moor Taifa của Zaragoza thuộc Al-Andalus, ngày nay là Zaragoza, Tây Ban Nha. Nó là nơi cư trú của triều đại Banu Hud trong suốt thời kỳ Abu Jaffar Al-Muqtadir sau khi xóa bỏ Banu Tujibi của triều đại Kindah. Cung điện phản ánh sự xa hoa có được của vương quốc Taifa của Zaragoza tại thời kỳ đỉnh cao. Cung điện hiện là Cortes (quốc hội vùng) của vùng hành chính Aragon.

Cung điện Aljafería
Cảnh bên trong
Tòa án bên trong Aljafería

Tham khảo sửa

  • BORRÁS GUALIS, Gonzalo (1991). "La ciudad islámica". Guillermo Fatás (dir.) Guía histórico-artística de Zaragoza. Zaragoza City Council. pp. 71–100. 3rd ed. ISBN 978-84-86807-76-4
  • BIEL IBÁÑEZ, María Pilar (2008). "Nuevas noticias sobre el palacio de la Aljafería". Guillermo Fatás (dir.) Guía histórico-artística de Zaragoza. Zaragoza City Council. pp. 711–727. 4th ed. ISBN 978-84-7820-948-4.
  • CABAÑERO SUBIZA, Bernabé et al. (1998), La Aljafería. I. Zaragoza: Cortes de Aragón. 1998. ISBN 978-84-86794-97-2
  • EXPÓSITO SEBASTIÁN et al. (2006). La Aljafería de Zaragoza. Zaragoza: Cortes de Aragón. 2006 (6ª ed.) ISBN 978-84-86794-13-2

Liên kết ngoài sửa