Ameny

trang định hướng Wikimedia
Ameny
bằng chữ tượng hình
imn
n
ii

Ameny (hoặc Ameni), là một tên gọi được đặt bởi người Ai Cập cổ đại. Tên này có thể chỉ đến: