Mở trình đơn chính

Vương triều thứ Mười Ba của Ai Cập

(đổi hướng từ Vương triều thứ 13)


Tượng của một người thuộc hoàng gia và người quản lý cao cấp Gebu, vương triều thứ 13, 1700 TCN, lấy từ đền thờ Amun ở Karnak.

Vương triều thứ Mười ba của Ai Cập cổ đại là một vương triều của các pharaon cai trị trong khoảng thời gian của Trung Vương quốc. vương triều này là ước tính bắt đầu từ năm 1773 TCN để 1650 trước Công nguyên.[1]

Cai trịSửa đổi

Danh sách pharaon vương triều XIII
Tên vua Nơi chôn cất
Wegaf Khutawyre Không rõ
Ameny Intef IV (Amenemhet VI) Sankhibre Không rõ
Hor Awibre Dahshur, gần kim tự tháp của Amenemhet III
Sobekhotep II (Amenmehet VII) Sekhemre Khutawy Có khả năng là Kim tự tháp ở Dahshur
Khendjer Userkare Không rõ
Sobekhotep III Sekhemre Sewadjtawy Không rõ
Neferhotep I Khasekhemre Không rõ
Sobekhotep IV Khaneferre Không rõ
Merneferre Ay Không rõ
Merhotepre Không rõ
Sankhenre Sewadjtu Không rõ

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Shaw, Ian, ed. (2000). Lịch sử Oxford của Ai Cập cổ đại . Oxford University Press. p. 480. ISBN  0-19-815034-2 .
  • Clayton, Peter A. Chronicle of the pharaon s: The Reign-by-Reign Record of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt. London: Thames & Hudson Ltd., 2006. ISBN 0-500-28628-0.


Vương triều trước Vương triều của Ai Cập Vương triều sau
Vương triều thứ 12 1803 − 1639 TCN Vương triều thứ 14