Mở trình đơn chính

Danh sách các vương triều Ai Cập

bài viết danh sách Wikimedia

Trong lịch sử Ai Cập cổ đại, mỗi vương triều là thời kỳ mà các vị pharaon cùng chung dòng tộc hoặc trong cùng gia đình nối tiếp cai trị vương quốc.

Ai Cập Cổ đại được phân thành ba mươi mốt vương triều pharaon. Quan tư tế Ai Cập Manetho được xem là người đầu tiên đưa ra cách phân chia này trong tác phẩm Aegyptiaca của ông, cuốn sách có lẽ được viết cho những nhà lãnh đạo nói tiếng Hy Lạp thời Vương triều Ptolemaic. Tên gọi Vương triều thứ 31 không phải do Manetho đề nghị mà do người ta đặt sau này.

Lãnh thổ một số vương triều chỉ bao gồm một phần của Ai Cập hiên nay và cũng có một số vương triều tồn tại song song với các vương triều khác, với thủ đô là những thành phố khác nhau. Vương triều thứ 7 đôi khi bị coi là không hoàn toàn tồn tại, Vương triều thứ 10 có vẻ là sự tiếp nối của Vương triều thứ 9, và có thể đã có thời kỳ Naqada III trước khi Vương triêu thứ 1 bắt đầu.

Trang này liệt kê tên các bài viết khác nhau về các vương triều của Ai Cập cổ đại.

Danh sáchSửa đổi

Thời kỳ Sơ vương triều của Ai CậpSửa đổi

Cổ Vương quốc Ai CậpSửa đổi

Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Nhất của Ai CậpSửa đổi

Thời kỳ Trung Vương quốc Ai CậpSửa đổi

Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Hai của Ai cậpSửa đổi

Thời kỳ Tân Vương quốc Ai CậpSửa đổi

Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba của Ai CậpSửa đổi

Thời kỳ Hậu nguyên của Ai Cập cổ đạiSửa đổi

Thời kỳ Ai Cập thuộc Hy LạpSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Wilkinson, Toby (2010). "Timeline". The Rise and Fall of Ancient Egypt. New York: Random House. p. xiii. ISBN 9781408810026The system of dynasties devised in the third century B.C. is not without its problems—for example, the Seventh Dynasty is now recognized as being wholly spurious, while several dynasties are known to have ruled concurrently in different parts of Egypt...
  2. ^ Seidlmayer, Stephan (2000). Shaw, Ian, ed. The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. p. 118. ISBN 0-19-815034-2After the 8th Dynasty power was held by a succession of rulers originating from Herakleopolis Magna, which was located in northern Middle Egypt. These kings appear as both the 9th and 10th Dynasties in Manetho's history, having been mistakenly subdivided in the course of the transmission of the original king-list.