Ai Cập học

Một ngành nghiên cứu các lĩnh vực thời cổ đại

{{Nhiều vấn đề|

The Đại Nhân sư Giza trước Kim tự tháp Khafre

Ai Cập học (tiếng Anh: Egyptology, là ghép từ Egypt (Ai Cập) và logy bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp logia, λογία, là sự hiểu biết) là ngành nghiên cứu lịch sử, văn học, tôn giáo và nghệ thuật Ai Cập cổ đại, ứng với một thời đại từ thiên niên kỷ thứ 5 trước Công nguyên tới khoảng thế kỉ 4 sau Công nguyên. Ở châu Âu lục địa, Ai Cập học chủ yếu được xem như một trường phái ngữ văn học, trong khi ở Bắc Mỹ nó thường được coi là một nhánh của khảo cổ học. Việc nghiên cứu cổ Ai Cập đã có ở chính Ai Cập từ thời hậu kỳ Cổ đại và thời kỳ văn minh Hy-La, tuy nhiên từ thế kỉ 17 mới bắt đầu trở thành một ngành nghiên cứu theo nghĩa hiện đại với cha đẻ của nó là tu sĩ, nhà khoa học Đức Athanasius Kircher[1].

Tham khảo sửa

  1. ^ Woods, Thomas. How the Catholic Church Built Western Civilization, p 4 & 109. (Washington, DC: Regenery, 2005); ISBN 0-89526-038-7.

Đọc thêm sửa

  • David, Rosalie. Religion and magic in ancient Egypt. Penguin Books, 2002. ISBN 0-14-026252-0
  • Chaney, Edward. 'Egypt in England and America: The Cultural Memorials of Religion, Royalty and Revolution', in: Sites of Exchange: European Crossroads and Faultlines, eds. M. Ascari and A. Corrado (Rodopi, Amsterdam and New York,2006), 39-74.
  • Chaney, Edward. "Roma Britannica and the Cultural Memory of Egypt: Lord Arundel and the Obelisk of Domitian", in Roma Britannica: Art Patronage and Cultural Exchange in Eighteenth-Century Rome, eds. D. Marshall, K. Wolfe and S. Russell, British School at Rome, 2011, pp. 147–70.
  • Jacq, Christian. Magic and mystery in ancient Egypt. Souvenir Press, 1998. ISBN 0-285-63462-3
  • Manley, Bill (ed.). The Seventy Great Mysteries of Ancient Egypt. Thames & Hudson. ISBN 0-500-05123-2
  • Mertz, Barbara. Red Land, Black Land: Daily Life in Ancient Egypt. Dodd Mead, 1978. ISBN 0-396-07575-4
  • Mertz, Barbara. Temples, Tombs and Hieroglyphs: A Popular History of Ancient Egypt. Bedrick, 1990. ISBN 0-87226-223-5
  • Mysteries of Egypt. National Geographic Society, 1999. ISBN 0-7922-9752-0

Liên kết ngoài sửa