Amphipodadanh pháp của "bộ Giáp xác chân hai loại" hoặc thường gọi là bộ giáp mềm là một bộ gồm các loài động vật giáp xác có giáp mềm, không có mai và có các cơ quan bị nén lại. Bộ giáp mềm (Amphipoda) có kích thước từ 1 đến 340 milimet (0.039 đến 13 inch), chủ yếu là các loài ăn tạp hoặc loài ăn xác thối. Cho đến nay đã có hơn 9.900 loài amphipoda được xác định. Chúng chủ yếu là động vật biển, nhưng chúng có trong hầu hết các môi trường thủy sinh. Khoảng 1.900 loài sống trong nước ngọt, và bộ này cũng bao gồm các động vật trên cạnbọ nhảy cát như Talitrus saltator.

Amphipoda
Khoảng thời gian tồn tại: Hauterivian–nay
Lỗi biểu thức: Dư toán tử <

Lỗi biểu thức: Dư toán tử <

Gammarus roeselii
Phân loại khoa học e
Vực: Eukaryota
Giới: Animalia
Ngành: Arthropoda
Phân ngành: Crustacea
Lớp: Malacostraca
Phân lớp: Eumalacostraca
Liên bộ: Peracarida
Bộ: Amphipoda
Latreille, 1816[1]
Phân bộ

Traditional division[2]

Revised division (2013)[1]

Tham khảo

sửa
  1. ^ a b WoRMS (2014). J. Lowry (biên tập). “Amphipoda”. World Amphipoda database. Cơ sở dữ liệu sinh vật biển.
  2. ^ Amphipoda (TSN 93294) tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).