Anisoptera

trang định hướng Wikimedia

Anisoptera có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp (anisos = không cân xứng, pteron = cánh). Nó có thể là: