Anonymus Valesianus

Anonym[o]us Valesianus là tên gọi thông thường của bộ tổng hợp hai quyển biên niên sử Latinh thông tục chắp vá, được đặt theo tên của người biên soạn sống vào thế kỷ 17Henri Valois, hoặc Henricus Valesius (1603-1676), xuất bản lần đầu tiên vào năm 1636, cùng với ấn bản in lần thứ nhất của ông là bộ Res Gestae của Ammianus Marcellinus. Các văn bản chỉ tồn tại trong một bản thảo duy nhất vào thế kỷ 9 tại Berlin.[1] Đôi lúc chúng được gọi là Excerpta Valesiani.

Anonymus Valesianus I, đôi khi cũng gọi bằng cái tên thông thường riêng biệt Origo Constantini Imperatoris ("Dòng dõi của Hoàng đế Constantinus") mà niên đại có thể vào khoảng năm 390, và thường được coi như một nguồn tài liệu đáng tin cậy.[2]

Anonymus Valesianus II, được viết vào sau năm 526 và có thể là từ năm 540 đến 550,[3] mang tựa đề item ex libris Chronicorum inter cetera. Văn bản chủ yếu liên quan đến triều đại của vị vua người GothÝTheodoric Đại đế, "trong lúc được viết một cách tồi tệ dựa trên một quyển biên niên sử không còn hiện hữu của giám mục Ravenna, Maximianus, một học giả rất uyên bác và có kiến ​​thức sâu rộng".[4]

Nhà sử học người Anh Edward Gibbon đã sử dụng tác phẩm này như một nguồn sử liệu quan trọng đối với viễn cảnh La Mã vào thời Ostrogoth trong cuốn Lịch sử suy tàn và sụp đổ của Đế quốc La Mã của ông.[5]

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Codex Berolinensis 1885.
 2. ^ Samuel N. C. Lieu and Dominic Montserrat, eds. From Constantine to Julian: Pagan and Byzantine Views; a Source History (Routledge) 1996.
 3. ^ "Anonymous Valesianus bao trùm cả một giai đoạn 474-526 về cơ bản đều từ quan điểm Trấn khu Công giáo và có thể được viết gần Ravenna vào khoảng năm 540-550" (Thomas S. Burns, The Ostrogoths: kingship and society, 1980:66).
 4. ^ Geoffrey Nathan, "The fate of Romulus Augustulus", Classica et Mediaevalia: Revue Danoise de Philologie et d'Histoire 1993:268 note 23; the connection to Maximianus was made by Thomas Hodgkin, Italy and Her Invaders: The Ostrogothic invasion, 476-535. 1896:261.
 5. ^ T.S.Brown, “Gibbon, Hodgkin and the invaders of Italy”, Edward Gibbon and Empire

Tham khảoSửa đổi

 • James Noel Adams, The Text and Language of a Vulgar Latin Chronicle (Anonymus Valesianus II) (University of London), 1976;
 • Ingemar König, Aus der Zeit Theodorichs des Großen: Einleitung, Text, Übersetzung, Kommentar einer anonymen Quelle, Darmstadt 1997.
 • S.J.B. Barnish, "The Anonymus Valesianus II as a source for the last years of Theoderic", Latomus, 42 (1983:572-596).
 • Ingemar König (ed.), Anonymus Valesianus, Origo Constantini. Part I: Text und Kommentar, (Trierer Historische Förschungen) Trier 1987.
 • Ingemar König, Aus der Zeit Theodorics der grossen: Einleitung, Text, Übersetzung, Kommentar einer anonymen Quelle, Darmstadt, 1997.
 • Isabel Lasala Navarro, Pilar López Hernando, "Chronica Theodericiana, comentario, notas y traduccion", Habis, 40' (2009:251-275).

Liên kết ngoàiSửa đổi