Anthocerotopsida là một lớp rêu trong ngành Rêu sừng.

Anthocerotopsida
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
Ngành (divisio)Anthocerotophyta
Lớp (class)Anthocerotopsida

Chú thích sửa

Liên kết ngoài sửa