Arakan là một đô thị hạng 3 ở tỉnh Cotabato, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 34.588 người trong 6.605 hộ.

Bản đồ của Cotabato với vị trí của Arakan

Các đơn vị hành chính sửa

Arakan được chia thành 28 barangay.

 • Allab
 • Anapolon
 • Badiangon
 • Binoongan
 • Dallag
 • Datu Ladayon
 • Datu Matangkil
 • Doroluman
 • Gambodes
 • Ganatan
 • Greenfield
 • Kabalantian
 • Katipunan
 • Kinawayan
 • Kulaman Valley
 • Lanao Kuran
 • Libertad
 • Makalangot
 • Malibatuan
 • Maria Caridad
 • Meocan
 • Naje
 • Napalico
 • Salasang
 • San Miguel
 • Santo Niño
 • Sumalili
 • Tumanding

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Cotabato