Bắc Cực (lục địa)

(Đổi hướng từ Arctica)

Bắc Cực (tiếng Anh: Arctica) là một lục địa cổ được hình thành khoảng 2,5 tỷ năm trước trong đại Tân Thái Cổ. Nó bao gồm các khiên CanadaSiberia, và hiện nay nằm gần đúng trên vùng Bắc cực xung quanh cực Bắc hiện tại. Lục địa Bắc Cực hợp nhất với các lục địa AtlanticaNena khoảng 1 tỷ năm trước (đầu đại Tân Nguyên Sinh) để tạo ra siêu lục địa Rodinia.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa