Arctoidea là một phân thứ bộ thuộc bộ Ăn thịt (Carnivora) gồm một họ đã tuyệt chủng Hemicyonidae, và các nhóm còn sinh tồn là Musteloidea (chồn, gấu mèo, chồn hôi, gấu trúc đỏ), Pinnipedia (hải cẩu, moóc, sư tử biển), và Ursidae (gấu), chúng xuất hiện vào thế Eocen, và hiện diện tại mọi lục địa.[1]

Arctoidea
Thời điểm hóa thạch: Eocen - Holocen, 46–0 triệu năm trước đây
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Mammalia
Bộ (ordo)Carnivora
Phân bộ (subordo)Caniformia
Phân thứ bộ (infraordo)Arctoidea
Flower, 1869

Phân loại sửa

Arctoidea được đặt tên William Henry Flower (1869). Nó được tái phân loại như một nhánh không phân hạn Arctoidea bởi Hunt (2001), Hunt (2002) và Hunt (2002); được tái phân loại như một phân thứ bộ Arctoidea bởi Koretsky (2001), Zhai et al. (2003) và Labs Hochstein (2007). Nó được xếp vào Carnivora bởi Flower (1883), Barnes (1987), Barnes (1988), Carroll (1988), Barnes (1989), Barnes (1992), Hunt (2001), Hunt (2002) và Hunt (2002); và vào Caniformia bởi Tedford (1976), Bryant (1991), Wang và Tedford (1992), Tedford et al. (1994), Koretsky (2001), Zhai et al. (2003), Wang et al. (2005), Owen (2006), Peigné et al. (2006) và Labs Hochstein (2007).[2][3][4]

Phát sinh loài sửa

   Caniformia   

Amphicyonidae

Canidae

   Arctoidea   
   Ursoidea   

Hemicyonidae

Ursidae

Pinnipedia

Enaliarctidae

   

Phocidae

   

Otariidae

Odobenidae

   Musteloidea   
   

Ailuridae

   

Mephitidae

   

Procyonidae

Mustelidae

Chú thích sửa

  1. ^ Paleobiology Database: Arctoidea Basic info[liên kết hỏng].
  2. ^ R. M. Hunt. 2001. Small Oligocene amphicyonids from North America (Paradaphoenus, Mammalia, Carnivora). American Museum Novitates 3331:1-20
  3. ^ I. Koretsky. 2001. Morphology and systematics of Miocene Phocinae (Mammalia: Carnivora) from Paratethys and the North Atlantic region. Geologica Hungarica Series Palaeontologica 54:1-109
  4. ^ J. Labs Hochstein. 2007. A new species of Zodiolestes (Mammalia, Mustelidae) from the early Miocene of Florida. Journal of Vertebrate Paleontology 27(2):532-534