Đồng Argentino là một loại tiền tệ của Argentina có giá trị bằng 5 đồng peso. Những đồng xu Argentino đã được lưu hành vào các năm 1881 và 1884 và nó nặng khoảng 4,0322 gram, những đồng tiền Argentino đã được lưu hành 1881-1896 nặng 8,0645 gram. Cả hai loại này đều được làm bằng vàng 0,900. Đã từng có thời kỳ đồng Argentino trở thành đồng tiền chính thức của nước Argentina thay thế cho đồng Pesô nhằm góp phần chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước này (nền kinh tế bong bóng) vào năm 2001. Sự kiện này gắn vơi tên tuổi của tổng thống Rodríguez Saá. Theo kế hoạch cải tổ kinh tế, Đồng Argentino được lưu hành từ ngày 26 tháng 12 năm 2001 đến ngày 30 tháng 12 năm 2001, sau đó ông Saá từ chức thì kế hoạch do ông dự thảo không được triển khai trên thực tế và hệ quả là đồng tiền mang tên nước Argentina đã bị thanh thế nhanh chóng bởi các loại tiền tệ khác như Patacón, LECOP và trái phiếu các địa phương khác.

So sánh trị giá với pesoSửa đổi

5 PESOS - ARGENTINO

Năm Quy đổi (ăn)
1881 37.152
1882 252.092
1883 909.042
1884 447.900
1885 203.908
1886 397.734
1887 1.834.674
1888 1.663.265
1889 403.712
1896 196.543


2½ PESOS - ½ ARGENTINO

Năm Quy đổi (ăn)
1884 421

Tham khảoSửa đổi

  • Krause, Chester L. and Clifford Mishler (1996). Standard Catalog of World Coins: 1801–1900. Colin R. Bruce II and Marian S. Moe (editors) (1st ed. ed.). Krause Publications. ISBN 0873414276.