Các ion arsenua là các nguyên tử asen với ba điện tử dư thừa và có điện tích -3.

Các hợp chất arsenua là các hợp chất với asen trong trạng thái ôxi hóa -3.

Ví dụSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi