Ashikaga Yoshihisa

Ashikaga Yoshihisa (tiếng Nhật: 足利 義尚; 11 tháng 12 năm 146526 tháng 4 năm 1489) là shogun thứ 9 của Mạc phủ AshikagaNhật Bản, nắm quyền từ năm 1473 đến năm 1489.[1]

Ashikaga Yoshihisa

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Ackroyd, Joyce. (1982) Lessons from History: The Tokushi Yoron, p. 331.
Tiền nhiệm:
Ashikaga Yoshimasa
Shogun Muromachi
1473–1489
Kế nhiệm:
Ashikaga Yoshiki