Ashikaga Yoshizumi

shogun

Ashikaga Yoshizumi (tiếng Nhật: 足利 義澄; 15 tháng 1 năm 14816 tháng 9 năm 1511) là shogun thứ 11 của Mạc phủ AshikagaNhật Bản, nắm quyền từ năm 1493 đến năm 1508.[1]

Ashikaga Yoshizumi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Titsingh, Isaac. (1834). Annales des empereurs du japon, p. 362., tr. 362, tại Google Books
Tiền nhiệm:
Ashikaga Yoshiki
Shogun Muromachi
1493–1508
Kế nhiệm:
Ashikaga Yoshitane