Trong thần thoại Hy Lạp, Asteria (/əˈstɪəriə/; tiếng Hy Lạp cổ: Ἀστερία, nguyên văn 'thuộc về các vì sao') là tên gọi của 11 nhân vật sau:

Christoph Willibald Gluck đặt tên Asteria cho một nhân vật trong bản opera năm 1765 Telemaco, tuy nhiên cái tên này không có trong Odyssey của Homer mà bản opera dựa trên.

Chú thích

sửa
  1. ^ Hesiod, Theogony 404 ff
  2. ^ Pseudo-Apollodorus, Bibliotheca 2.1.5
  3. ^ Suda s. v. Alkyonides
  4. ^ Stephanus of Byzantium, s. v. Hydissos
  5. ^ Scholia on Apollonius Rhodius, Argonautica, 1. 139, citing Pherecydes of Leros
  6. ^ Tzetzes on Lycophron, 53
  7. ^ Tzetzes on Lycophron, 939
  8. ^ Tzetzes on Lycophron, 450
  9. ^ Diodorus Siculus, Bibliotheca historica 4.16.3
  10. ^ Corpus Inscriptionum Graecarum 4. 8185 (painting on François Vase)

Tham khảo

sửa