Atherospermataceae

Atherospermataceae là một họ thực vật hạt kín, bao gồm khoảng 12-16 loài cây gỗ hay cây bụi có lá rộng thường xanh, phân bố trong 6-7 chi[1][2]. Họ này là bản địa của Nam bán cầu, với khoảng 2 loài bản địa của miền nam Chile và các loài còn lại là bản địa Australasia. Gỗ của các loài cây trong họ này thường được thu hoạch để sản xuất đồ gỗ thương phẩm.

Atherospermataceae
Laurelia sempirverens-hojas.JPG
Laurelia sempirverens
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Magnoliidae
Bộ (ordo)Laurales
Họ (familia)Atherospermataceae
R.Br.
Các chi

Các loàiSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ Atherospermataceae trên website của APG. Tra cứu 31-12-2010.
  2. ^ Atherospermataceae trong Watson L. và Dallwitz M.J. (1992 trở đi). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. Phiên bản: 20-5-2010. http://delta-intkey.com