Atlat

(Đổi hướng từ Atlas)

Atlat hay atlas (tiếng Hy Lạp cổ: Ἄτλας) là một tập hợp các bản đồ, thường là của Trái Đất hoặc một khu vực trên Trái Đất. Ngoài ra còn có atlas của các hành tinh (hoặc vệ tinh của nó) trong hệ Mặt Trời. Tập bản đồ truyền thống thường được in dưới dạng một cuốn sách, nhưng nhiều tập bản đồ ngày nay có định dạng đa phương tiện. Ngoài các đặc điểm địa lý và ranh giới chính trị hiện thời, nhiều atlas còn có những thống kê về kinh tế, tôn giáo, địa lý, xã hội. Cũng có cả thông tin về bản đồ và địa danh trong đó.

Bản đồ địa chính trị thế giới từ năm 2006

Từ nguyênSửa đổi

Một số các altat nổi tiếngSửa đổi

Một số các atlat quan trọng trong lịch sử thế giới, về mặt thương mại hay mặt địa lý bao gồm:

Thế kỷ 17 hoặc sớm hơn
Thế kỷ 18
Thế kỷ 19
Thế kỷ 20
Thế kỷ 21

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Sources

Atlas trực tuyến

Lịch sử của Atlat

Atlat lịch sử trực tuyến

Đường dẫn khác