Bá quốc Holland (tiếng Hà Lan: Graafschap Holland) là một nhà nước trong Đế quốc La Mã Thần thánh và từ năm 1433 là một phần của Hà Lan Bourgogne, từ năm 1482 là một phần của Hà Lan Habsburg và từ năm 1581 trở đi là một tỉnh của Cộng hòa Hà Lan cho đến Cách mạng Batavia vào năm 1795. Lãnh thổ của Bá quốc Holland tương ứng với các tỉnh hiện tại là Noord-HollandZuid-Holland của Vương quốc Hà Lan hiện đại.

Bá quốc Holland
Tên bản ngữ
1091/1190–1431/1795
Holland
Quốc huy

Tiêu ngữ"Vigilate Deo confidentes"(Latinh)
"Watch, trusting in God"
Bá quốc Holland vào khoảng năm 1350.
Tổng quan
Vị thếNhà nước của Đế chế La Mã Thần thánh
một phần của Hà Lan Bourgogne (1433–1482)
một phần của Hà Lan Habsburg (1482–1581)
một phần của Cộng hòa Hà Lan (1581–1795)
Thủ đôThe Hague
Ngôn ngữ thông dụngOld Frisian
Old Dutch
Middle Dutch
Hà Lan
Tôn giáo chính
Công giáo La Mã
Cải cách Hà Lan
Chính trị
Chính phủChế độ quân chủ phong kiến
Bá quốc 
• 880–896
Gerolf (first)
• 1555–1581
Phillip II (last)
Stadtholder 
• 1433–1440
Hugo (first)
• 1672–1702
Willem III (last)
Lập phápNhà nước
Lịch sử
Thời kỳTrung cổ, Phục hưng, Hiện đại
• Established
Thế kỷ 11
26 tháng 7 năm 1581
18 tháng Giêng 1795
Tiền thân
Kế tục
Hạ Lorraine
Cộng hòa Batavia
Hiện nay là một phần củaHà Lan

Bá quốc Holland là Bá quốc La Mã Thần thánh đầu tiên trong khu vực đạt được mức độ phát triển kinh tế, văn hóa, quân sự và công nghệ, đã có thời gian trải qua quá trình phát triển này trước khi lãnh thổ được phân loại là một bá quốc.[1]

Tham khảo

sửa
  1. ^ Rietbergen, P. J. A. N. (2000). A Short History of the Netherlands: From Prehistory to the Present Day (ấn bản 4). Amersfoort: Bekking. tr. 35–36. ISBN 90-6109-440-2. OCLC 52849131.

Thư mục

sửa
  • Block, Dick (1977–1983). Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Haarlem: Fibula-Van Dishoeck. ISBN 90-228-3800-5.
  • Lamberts, J.C.H. (2006). Geschiedenis van de Nederlanden. Baarn: HBuitgevers. ISBN 90-5574-474-3.
  • Graaf, A.C.F. (1970). Oorlog om Holland 1000-1375. Hilversum: Verloren. ISBN 90-6550-807-4.
  • Koch, A.C.F. (1970). Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, Deel I – einde 7e eeuw tot 1222. Den Haag: Nijhoff. ISBN 90-247-0403-0.
  • Beukers, T. de (2002). Geschiedenis van Holland tot 1572. Hilversum. ISBN 90-6550-682-9.